Strona główna    >>    CISV w Polsce    >>    Łódź
Łódź

Miasto Czterech Kultur. Dialog międzykulturowy to specjalność naszego niezwykłego miasta. Czerpiąc z różnorodnych doświadczeń stawiamy na porozumienie ponad podziałami i angażujemy różne środowiska dla realizacji celów CISV. Współpracujemy z Politechniką Łódzką, Centrum Kultury Młodych, AIESEC, wieloma szkołami i innymi instytucjami. W 2009 roku, włączając się w obchody proklamowanego przez ONZ Roku Nauki o Prawach Człowieka zorganizowaliśmy latem 2-tygodniowy obóz (Youth Meeting) dla młodzieży z Austrii, Kanady, Hiszpanii, Polski i USA, którego tematem przewodnim była Zakazana Wolność (Forbbidden Freedom).
 
Płyniemy z prądem. Pierwsze delegacje łódzkich dzieci wyjechały na obozy CISV w 2007 roku. Przez dwa lata z grupy kilku rodzin rozrośliśmy się w prężną organizację, która liczy ponad 50 członków i dynamicznie się rozwija. Mamy ambitne plany na przyszłość – w 2008 roku CISV Polska Oddział w Łodzi uzyskało osobowość prawną jako samodzielne stowarzyszenie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym roku ubiegamy się o status organizacji pożytku publicznego.
 
Dołącz do nas – zmieniamy świat na lepszy!

 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone dla CISV Polska