Strona główna    >>    Programy CISV    >>    IPP
IPP


 
Czas trwania: 21 dni
 
Uczestnicy: 25 uczestników w wieku19+ lat
 
Specyfika projektu: Wspólnie z lokalnymi organizacjami uczestnicy opracowują dany projekt dotyczący, np. ochrony przyrody, czy imigracji.
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone dla CISV Polska