CISV w Polsce

Prehistoria. Pierwsze wzmianki o polskich uczestnikach odnalezione w dokumentach CISV International pochodzą już z 1957 roku. O osobach tych nie wiemy, niestety, nic pewnego. Badania archeologiczne trwają :)
 
Renesans. Prawdziwyrozwój organizacji w Polscerozpoczął się na początku lat 90-tych od kontaktów Płockiego Uniwersytetu Ludowego z Uniwersytetem w Darmstadt. Przez wiele lat Polska była Członkiem Stowarzyszonym CISV a w 2006 roku, po kilkunastoletnim „nowicjacie”, została pełnoprawnym Członkiem CISV International.
 
Współczesność. DziśStowarzyszenie CISV Polskadziaław trzech oddziałach na terenie kraju (w Łodzi, Płocku i Warszawie) i liczy sobie ponad 120 członków i sympatyków. Rozwijamy się bardzo dynamicznie
i z roku na rok wysyłamy na programy zagraniczne coraz więcej uczestników. Zaczynaliśmy od Europy, od dwóch lat są to też Stany Zjednoczone, marzy nam się Ameryka Południowa i Azja. W 2009 roku delegujemy rekordową liczbę uczestników – ponad 60 osób. Organizujemy także letnie programy CISV
w Polsce.
 
Nasz status. Stowarzyszenie CISV Polska ma osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działamy na zasadach non-profit korzystając z pracy własnej członków
i wolontariuszy oraz partnerstwa z przedsiębiorcami, władzami publicznymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Ubiegamy się o status organizacji pożytku publicznego.
 
Chcesz poznać świat i fantastycznych ludzi – przyłącz się do nas!

 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone dla CISV Polska